VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

 

Název veřejné zakázky:

Vybavení šaten Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky:

Dodávky

Zadavatel:

Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace

Sídlo zadavatele:

Školní náměstí 1000, 512 51 Lomnice nad Popelkou

IČO:

00854751

Osoba oprávněná jednat za zadavatel:

Mgr. Alena Ženatá, ředitelka

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Ženatá, ředitelka

Telefon:

+420 481 671 118

+420 481 671 780

E-mail:

zenataa@zstgmlomnice.cz

 

 

Výše uvedený zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky/služby zadávanou v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 1/2014, Pravidla zadávání zakázek malého rozsahu Města Lomnice nad Popelkou.

Informace o předmětu a podmínkách plnění veřejné zakázky malého rozsahu naleznete v zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídky.  

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.