Pedagogický sbor

Třídní učitelé 1. stupně

Mgr. Barochová Ivana
koordinátorka ŠVP

1.A

barochovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lásková Radka

1.B

laskovar@zstgmlomnice.cz

Mgr. Michaela Mašková

1.C

maskovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapková Ludmila 

2.A

capkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pekárková Irena

2.B

pekarkovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zelmanovičová Kateřina

2.C

zelmanovicovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Hronková Alena

3.A

hronkova@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pavelková Martina

3.B

pavelkovama@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šťastná Marie

3.C

stastnam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Bímová Dagmar

4.A

bimovad@zstgmlomnice.cz

Mgr. Danielisová Kateřina 

4.B

danielisovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Podzimková Hana

4.C

podzimkovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Rychtrová Jana

4.D

rychtrovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr.  Fejfarová Dagmar

5.A

fejfarovad@zstgmlomnice.cz

Mgr. Koubová Alena

5.B

koubovaa@zstgmlomnice.cz

Mgr. Zikmundová Hana 

5.C

zikmundovah@zstgmlomnice.cz

 

Třídní učitelé 2. stupně

Mgr. Vrbová Miroslava

6.A

vrbovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Kateřina

6.B

simkovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánek Roman
ICT koordinátor

6.C

kubanekr@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrázková Lidmila

7.A

mrazkoval@zstgmlomnice.cz

Mgr. Kubánková Zuzana

7.B

kubankovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vaňátko Martin,
metodik prevence

7.C

vanatkom@zstgmlomnice.cz

Mgr. Mrkvičková Zlatuše

8.A

mrkvickovaz@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapek Josef,
koordinátor EVVO

8.B

capekj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Šimková Hana

9.A

simkovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Vopavová Monika

9.B

vopavovam@zstgmlomnice.cz

Mgr. Lukavcová Petra

9.C

lukavcovap@zstgmlomnice.cz

 

Netřídní učitelé

Mgr. Hegarová Jitka
 vých. poradce

 

 hegarovaj@zstgmlomnice.cz

Mgr. Čapková Bohuslava

 

capkovab@zstgmlomnice.cz

Bc. Ivana Dušková

 

duskovai@zstgmlomnice.cz

Mgr. Pěnička Miroslav

 

penickam@zstgmlomnice.cz

penicka.net

Mgr. Marková Kateřina

 

markovak@zstgmlomnice.cz

Mgr. Hana Pýchová

 

pychovah@zstgmlomnice.cz

Mgr. Havlová Lenka

 

havloval@zstgmlomnice.cz

Bc. Raitmajer Václav

 

raitmajerv@zstgmlomnice.cz

Mgr. Sádek Petr

 

sadekp@zstgmlomnice.cz

 

Školní družina

Mikulová Eva, ved.vychovatelka

 

 mikulovae@zstgmlomnice.cz

Syrovátková Jitka

 

 syrovatkovaj@zstgmlomnice.cz

Pivrncová Simona

 

 pivrncovas@zstgmlomnice.cz

Pazderská Monika

 

pazderskam@zstgmlomnice.cz

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.