Základní škola T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou,

příspěvková organizace

 

PLÁN ZÁJMOVÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 

Září:

     -     zahájení nového školního roku, seznámení dětí a rodičů s provozem ŠD a jejím řádem

-          ohlédnutí za prázdninami, výtvarné zpracování, vyprávění

-          pravidla společného soužití mezi dětmi

-          vycházky do přírody

-          sběr přírodního materiálu

-          hokejové a jiné sportovní hry – zimní stadion (celodružinová akce)

 

Říjen:

-          městská knihovna – zahájení celoročních návštěv (celodružinová akce)

-          drakiáda  (celodružinová akce)

-          samostatnost dětí – sebeobsluha, zdravení, poděkování

-          podzimní vyrábění -  bramborová tiskátka, korále z přírodnin, otisky listů apod.

-          bramboriáda – soutěžní odpoledne (celodružinová akce)

-          jíme zdravě – praktické ukázky (celodružinová akce)

 

Listopad:

-          zahájení bruslení (celodružinová akce)

-          vycházky spojené s pozorováním přírody – podzim a jeho charakteristické znaky

-          sportovní odpoledne, školní hala (celodružinová akce)

-          respektování dohodnutých pravidel v ŠD, uvědomění si svých práv, ale i povinností

-          podzimní den – tematické soutěžní odpoledne  (celodružinová akce)

-          hádankové odpoledne (celodružinová akce)

 

Prosinec:

-          bruslení (celodružinová akce)

-          hvězdné nebe  - akce ve spolupráci s DDM

-          čertovská diskotéka (celodružinová akce)

-          vánoční zvyky a tradice

-          výzdoba tříd, zdobení vánočního stromku

-          vánoční nadílka, koledy, dárky (celodružinová akce)

 

Leden:

-          bruslení (celodružinová akce)

-          otužování dětí při pohybu v zimní krajině

-          sportovní sedmiboj – školní hala (celodružinová akce)

-          střídání ročních období, sledování počasí a jeho změn, jak se správně oblékat

-          zimní den – tematické soutěžní odpoledne (celodružinová akce)

-          návštěvy solné jeskyně (celodružinová akce)

 

Únor:

-          bruslení (celodružinová akce)

-          karneval v maskách (celodružinová akce)

-          sportovní odpoledne - školní hala (celodružinová akce)

-          pravidla vzájemné komunikace a vztahů

-          návštěvy solné jeskyně (celodružinová akce)

-          poznávání zvířat a jejich mláďat

 

Březen:

-          beseda o ilustracích (pí Vedralová z městské knihovny)

-          zdravověda – základy první pomoci

-          jarní den – tematické soutěže ( celodružinová akce)

-          netradiční sporty -  školní hala (celodružinová akce)

-          stopovaná ve škole – plněné různých úkolů v prostorách školy (celodružinová akce)

-          chování dětí mezi sebou a dospělým, můj kamarád

  

Duben:

     -     měsíc bezpečnosti (pravidla silničního provozu, význam dopravních značek, bezpečná (chůze po městě )

-          sportovní odpoledne, školní hala (celodružinová akce)

-          velikonoční tradice

-          soutěž – Skáčeme přes švihadlo (celodružinová akce)

-          módní přehlídka  (celodružinová akce)

 

Květen:

-          Den matek, přáníčka a dárky pro maminky

-          moje rodina, výtvarné ztvárnění

-          pěvecká soutěž – O zlatý klíček

-           sportování na školním hřišti

-           prohlídka lomnického zámku (celodružinová akce)

-           exkurze do hasičské zbrojnice (celodružinová akce)

 

Červen:

-          Den dětí – netradiční hry (celodružinová akce)

-          stopovaná

-          návštěva kopule – orientace v našem městě

-          těšíme se na prázdniny, bezpečnost a zdraví nás všech

-          závěrečná návštěva městské knihovny (celodružinová akce)

 

Zpracovala: Eva Mikulová,                                                       Schválila: Mgr. Alena Ženatá,

                    ved. vychovatelka                                                                  ředitelka

 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.