2. stupeň   

Učitel

Kabinet/třída v době konzultačního odpoledne

Konzultační doba

Mailová adresa

p.uč.

Bláhová V.

kancelář zástupců ředitele

kdykoliv po tel.domluvě

mimo hodin daných rozvrhem

blahovav@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Čapek J.

kab.přírodopisu/ 8.B

úterý

11.00–11.40 hod.

capekj@zstgmlomnice.cz

 

p.uč.

Čapková B.

kabinet  čes. jazyka

pondělí

11.00 – 11.40 hod.

capkovab@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Dušková I.

kabinet chemie

úterý

8.55 – 9.40 hod.

duskovai@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Havlová L.

kabinet přírodopisu

pátek

10.00 – 10.45 hod.

havloval@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Hegarová J.

kabinet

čes. jazyka

středa

8.00 – 10.45 hod.

hegarovaj@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Hrdina P.

 

kancelář zástupců ředitele.

kdykoliv po tel.domluvě

mimo hodin daných rozvrhem

hrdinap@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Koubová A.

kabinet cizích jazyků/ 5.B

pátek

10.00 – 10.45 hod.

koubovaa@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Kubánek R.

kabinet fyziky/

6.C

úterý

8.55 – 9.40 hod.

kubanekr@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Kubánková Z.

kabinet chemie/

7.B

pondělí

10.00 – 10.45 hod.

kubankovaz@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Lukavcová P.

kabinet cizích jazyků/ 9.C

pátek

10.00 – 10.45 hod.

lukavcovap@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Marková K.

kab. cizích jaz., výtvar.výchovy

středa

8.55 – 9.40 hod.

markovak@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Mrázková L.

kabinet čes. jazyka/ 7.A

středa

9.00 – 9.45 hod.

mrazkoval@zstgmlomnice.cz

p.uč. Mrkvičková Z.

kabinet cizích jazyků/ 8.A

úterý

10.00 – 10.40 hod.

mrkvickovaz@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Pěnička M.

kabinet zeměpisu

pátek

11.00 – 11.40 hod.

penickam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Pýchová H.

kab. výtvarné výchovy

pátek

9.30 – 10.00 hod.

pychovah@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Raitmajer V.

kab.přírodopisu

úterý

10.00 – 10.45 hod.

raitmajerv@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Sádek P.

kabinet zeměpisu

úterý

10.55 – 11.40 hod.

sadekp@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Šimková  H.

kabinet fyziky/9.A

čtvrtek

10.50 – 11.40 hod.

simkovah@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Šimková  K.

kabinet chemie/ 6.B

pátek

8.00 – 8.45 hod.

simkovak@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Vaňátko M.

kabinet fyziky/7.C

středa

11.50 – 12.35 hod.

vanatkom@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Vopavová M.

kabinet cizích jazyků/9.B

středa

10.00 – 11.40 hod.

vopavovam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Vrbová M.

kabinet fyziky/ 6.A

středa

10.00 – 10.30 hod.

vrbovam@zstgmlomnice.cz

p.řed.

Ženatá A.

 

ředitelna školy

kdykoliv po tel.domluvě

mimo hodin daných rozvrhem

zenataa@zstgmlomnice.cz

 

 

1. stupeň

Učitel

Třída

Konzultační doba

Mailová adresa

p.uč.

Barochová I.

1. A

středa

13.00 – 13.45 hod.

barochovai@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Bímová D.

4. A

středa

13.00 – 13.45 hod.

bimovad@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Čapková  L.

2. A

středa

13.30 – 14.15 hod.

capkoval@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Danielisová K.

4. B

středa

13.00 – 13.45 hod.

danielisovak@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Fejfarová D.

5. A

úterý

8.55 – 9.40 hod.

fejfarovad@zstgmlomnice.cz

p.č.

Hronková A.

3. A

středa

13.15 – 14.00 hod.

hronkovaa@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Lásková R.

1. B

středa

13.15 – 14.00 hod.

laskovar@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Mašková M.

1. C

středa

13.15 – 14.00 hod.

maskovam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Pavelková M.

3. B

úterý

13.15 – 14.00 hod.

pavelkovama@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Pekárková I.

2. B

středa

13.30 – 14.15 hod.

pekarkovai@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Podzimková H.

4. C

středa

13.10 – 14.10 hod.

podzimkovah@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Rychtrová J.

4. D

středa

13.00 – 13.45 hod.

rychtrovaj@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Šťastná M.

3. C

středa

13.15 – 14.00 hod.

stastnam@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Zelmanovičová K.

2. C

středa

13.30 – 14.15 hod.

zelmanovicovak@zstgmlomnice.cz

p.uč.

Zikmundová H.

5. C

středa

13.30 – 14.15 hod.

zikmundovah@zstgmlomnice.cz


 
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.