Hlavní termíny 2017/2018

Důležité termíny a informační schůzky pro rodiče.

I. Organizace školního roku

 

Zahájení školního roku:         pondělí 4. září 2017

Podzimní prázdniny:              čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny:               začínají v sobotu 23. prosince a končí v úterý

                                               2. 1. 2018, vyučování začíná 3.1. 2018 

Pololetní prázdniny:               pátek 2. února 2018

Jarní prázdniny:                     26. 2.  2018  - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny:         čtvrtek  29. března 2018

Vyřazení žáků 9. roč.:            čtvrtek  28. 6. 2018

Školní rok končí:                   pátek 29. června 2018

Hlavní prázdniny:                  od neděle 1. července do pátku 31. srpna 2018

Státní svátky:                         28. 9., 28. 10., 17. 11., 1. 1., 8. 5.

Ostatní svátky:                       30. 3., 2. 4., 1. 5.

Volno ředitele školy:              29. září 2017,

                                               30. 4. 2018 - za předpokladu, že nenastanou

                                               závažnější organizační změny

Volno ředitele školy

pro žáky 9. r.:                         pátek 29. června 2018

 

II. Předávání informací rodičům

1. ročník:                                           13. 9. 2017  od 15:30 hod.

Informativní schůzka:   2. – 5. r.        27. 9. 2017  od  15:00 hod.

                                                            (1. ročník konzultační)

                                      6. – 9. r.        27. 9. 2017  od  16:00 hod.

Konzultační dny:                               22 11. 2017

                                                           25. 4. 2018

                                                 1. stupeň: 14:30 - 16:30 hod.                                                                                                                     

 2. stupeň: 15:00 - 17:00 hod.

 

III. Zápis do prvního ročníku

Zápis do 1. ročníku:                            pátek 27. 4. 2018  (15:00 – 18:30)

IV. Kurzy

Výchovně-vzdělávací program:  

                  4. ročník                             18. - 20. 9. 2017  Benecko        

                  5. ročník                             20. - 22. 9. 2017  Benecko

Harmonizační pobyt  6. A, B, C          11. - 14. září  2017  Nebákov

Soustředění sp. tříd: VI.C, VIII.B        11. 2. 2018 – 16. 2. 2018

LVVZ:  VII.A, B, C                             4. – 9. 3. 2018

Soustředění ST: letní VI.C                   květen 2018

                                   VIII.B                květen - červen 2018

                                   VII. C, IX.C      červen 2018

 

V. Plavecký výcvik 

3. – 4. r.   7. 2. 2018 – 18. 4. 2018

 

VI. Burza středních škol  

8. 11. 2017

 

VII. STONOŽKA      

 22. 11. 2017

 

VIII. Všesportovní den pro 1. stupeň 

27. 9. 2017
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.