Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou


Vážení rodiče,

elektronický systém Bakaláři je Vám plně k dispozici. Můžete ho používat pro komunikaci i omlouvání žáků. 

Systém www.strava.cz funguje beze změn.

vedení školy


Informace k zahájení školního roku a opatřeních souvisejících s onemocněním covid-19

Pravidla pro chod školy vycházejí z opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021, doporučení Ministerstva zdravotnictví a souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/22 (manuál) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Nadále platí:  

-        dodržování přísných hygienických pravidel -  osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, zásady respirační hygieny a omezení sociálních kontaktů;

-        pravidelné větrání;

-        omezení vstupu cizích osob – pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě;

-        zdůrazňování všech hygienických zásad (žákům, zaměstnancům);

-        do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Opatření k ochraně zdraví

Ochrana dýchacích cest

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí mít nasazenou ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy.    

Testování

     Na začátku září proběhne screeningové testování žáků školy neinvazivními antigenními testy, a to v termínech: 1. 9. (2. 9. pro žáky 1. ročníku), 6. 9. a 9. 9. vždy na začátku vyučování. V případě, že nebude žák přítomen v čase testování nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu pod dohledem pověřené osoby. 

-        škola bude mít na základě dodávky z MŠMT k dispozici testy GENRUI (výrobce Genrui Biotech Inc.);

-        testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;

-        ze zkušeností z loňského školního roku víme, že žáci úkony spojené s testování zvládají;

-        pro žáky 1. – 3. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby - v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele nebo vedení školy (zenataa@zstgmlomnice.cz, zstgm@zstgmlomnice.cz);

-         vzhledem k doporučení omezení cizích osob ve škole proběhne testování s asistencí v jiných prostorách;

-        škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení;

-        testování nepodstupují žáci očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19) – doklady potvrzující tyto skutečnosti je třeba dodat škole (popř. poslat elektronicky) v předstihu, nejlépe do 31. 8. 2021 12 hodin (pokud tyto doklady nemá škola z předchozího školního roku);

-        testování nepodstupují také žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (PCR test – ne starší jak 7 dní, rychlý antigenní test ne starší jak 72 hodin) - doklady žáci přinesou v den testování;

-        v případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle manuálu (izolace testovaného, informování zákonných zástupců) a doporučení hygieniků;

-        v ranní družině se žáci netestují.

Podle výsledků screeningového testování budou probíhat případná další opatření od 10. 9.

Zákonný zástupce nechce své dítě nechat testovat

     V případě, že se žák nebude testování účastnit, je mu umožněna přítomnost ve škole za podmínky, že bude po celou dobu pobytu ve škole (ve společných prostorách i při výuce, kromě konzumace jídla a nápojů) nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností 94 % podle normy ČSN EN 14683+AC). Tuto skutečnost zákonný zástupce sdělí v předstihu škole.

Zákonný zástupce odmítne testování i nošení ochranného prostředku u svého dítěte

     Škola nemůže umožnit žákovi přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce omluví žáka dle pravidel školního řádu. V tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, zákonný zástupce komunikuje se školou o doplňování učiva, úkolech apod. Předpokládáme, že je v zájmu rodičů, aby jejich dítě bylo od začátku školního roku součástí třídního kolektivu a účastnilo se výuky.

Organizační informace      

-        zahájení školního roku: 1. září 8:00 (1. ročník 8:15);

-        2. a 3. září: třídnické práce;

-        výdej obědů 1. září: 10:00 hodin (pokud nechce žák oběd v tento den, je třeba odhlásit);

-        vyučování dle rozvrhu začne v pondělí 6. září;

-        v souvislosti s probíhající modernizací prostor školy a stavebními pracemi nebude žákům povolen vstup do některých částí budovy;

-        od 1. září budou žáci 5. – 9. ročníku vstupovat do školy hlavním vchodem a suterénem projdou do šaten, podle pravidel školního řádu mohou žáci (kromě žáků dojíždějících) vstoupit do budovy v 7:35 hodin.

Všechny další informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy, v případě potřeby i prostřednictvím zpráv Komens v eŽK..

Všem žákům a rodičům přejeme co nejklidnější a úspěšný školní rok                                                 

Vedení školy


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

Novinky

DatumNovinky
6. 10. 2021Burza bruslí
1. 9. 2021Soubory ke stažení
1. 9. 2021Hlavní termíny školního roku

1. 9. 2021

Hlavní termíny školního roku

Hlavní termíny školního roku 2021/2022

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.