Všesportovní den

27.10.2016 nás pozvaly lomnické sportovní kluby na akci "Lomnice nad Popelkou město sportu". Vyzkoušeli jsme si na lomnickém stadionu 11 sportovních disciplín. Organizace celého dopoledne i počasí bylo bezchybné. Velkou radost nám udělalo i vítězství naší třídy mezi pátými ročníky!


2 3 4 5 6 7 8 

Pobyt na Malé Skále

Na Malou Skálu jsme jeli od 5.10. do 7.10.na výchovně vzdělávací pobyt. Společně strávené chvíle mimo školní lavice jsme si všichni moc užili. Od zajímavých prožitků a zážitků nás neodradilo ani sychravé podzimní počasí.

Bylo nám tam fajnsmiley.


2 3 4 5 6 7 8 

Projekt "Záložka do škol spojuje"

   V měsíci říjnu jsme se zapojili do projektu„Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“. S dětmi jsme vyrobily záložky do knih (zapojily se i děti ze 4.A a 7.C), které jsme poslali na Slovensko do ZŠ s MŠ P. E. Dobšinského, Teplý Vrch. Z této školy jsme i my obdrželi záložky, které vyrobily děti na Slovensku. 

 

Dopravní výchova

 16.11.jsme se celý den věnovali dopravní výchově. Během dopoledne jsme prošli čtyři staviště:

  • chodec
  • cyklista
  • první pomoc a zdravověda
  • bezpečnost pasažéra ve vozidle

  Celý program byl pro děti velmi poutavý a poučný, a protože děti věkem již spadají do kategorie, kdy mohou samy na kolech na silnici, připomenutí pravidel bezpečnosti a chování není nikdy dostatek!

Plazi

 Dne 1.12. jsme si poslechli povídání o chovu plazů a nejpoutavější bylo, že většinu z nich jsme si mohli i pohladit.

Planetárium a návštěva Muzea Karla Zemana v Praze

  V pátek 2.12.jsme se vydali na přírodovědnou exkurzi do Prahy. Navštívili jsme Planetárium v Praze, kde se děti dozvěděly plno zajímavých věcí o vesmíru. Pak jsme se přemístili do Muzea Karla Zemana, zde se děti ocitly v pravěku, pod mořem...poznaly tajemství filmových triků a projely se elektrolodí po Vltavě.  

Čertovský den

 Tak jak je na naší škole zvykem i letos 5.prosince proběhl na 1.stupni "Čertovský den". Žáci 5.tříd si pro své mladší spolužáky připravili čertovské dovádění v tělocvičnách školy a děti z 5.B prošly s čertovskou nadílkou 1.,2. a 3.třídy. Pochválily hodné děti, pokáraly zlobiče, pro které si třeba ještě přijdou večer. Celé dopoledne se děti příjemně bavily, trochu i bály, ale určitě si to pořádně užily!

Předvánoční nocování ve škole

  Tak jako každý rok jsme i letos přespali v naší třídě a prožili vánoční atmosférou naplněný večer.  Děti si opět připravily pestrý program, rozdaly si s kamarády dárky a v pozdních večerních hodinách ulehly do svých spacáků.

 Rychleji jim tak utekl poslední večer před očekávaným vánočním odpočinkem!

Zimní sportovní den

    Na počátku ledna jsme využili příznivých sněhových podmínek a vydali jsme se sportovat. Využili jsme možnosti vyzkoušet běžecké tratě v areálu v Popelkách. Děti, které mají běžecké lyže si tratě vyzkoušely a poté zapůjčily lyže i svým kamarádům. Ty, co byly na běžkách poprvé byly nadšené, ostatní děti byly spokojené za příjemně strávené dopoledne!

Turnaj ve vybíjené 5.ročníku

 Dne 11.4. proběhlo v naší hale okrskové kolo ve vybíjené 5.ročníků. Z našich dětí v 5.ročníku jsme postavily dvě silná družstva děvčat i chlapců. Což se potvrdilo jejich vítězstvím v tomto kole a obě družstva postoupila do okresního kola v Turnově, které se konalo 19.4.. Zde děvčata i chlapci bojovali a získali krásné umístění. Děvčata byla čtvrtá s minimální jednobodovou ztrátou na stupně vítězů, chlapci okres vyhráli a postoupili na kraj, který se koná 25.4.2017.

Přírodovědná exkurze

 V dubnu jsme vyrazili na přírodověznou exkurzi do Zoologické a Botanické zahrady v Liberci. Zopakovali jsme si učivo o podnebných pásech, na které jsme ještě navázali hned další den projektem se žáky 8.ročníku.

Den Země

Návštěva nové služebny Policie ČR v Lomnici nad Popelkou

A TO JE KONEC.........

.....něco hezkého končí a něco hezkého začíná!!!
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.