Týden otevřených dveří SVČ - 15.9.2016

Ve čtvrtek jsme byli na návštěvě Střediska volného času - dříve Sluníčko.

Lomnice - město sportu 27.9.2016

V úterý jsme se zúčastnili Všesportovního dne na fotbalovém hřišti. Počasí se vydařilo, byť bylo ráno chladno. Děti nejvíce nadchly sporty, které si dosud nevyzkoušely - např. tchoukball.

Den s dopravní výchovou 14.11.2016

V pondělí jsme měli Den s dopravní výchovou, který byl rozdělen na 4 části - Bezpečnost chodce, Výbava kola, Zdravověda a Bezpečnost v autě. Největší ohlas měla zdravověda, kde si děti mohly vyzkoušet na figuríně umělé dýchání. Přikládám ještě fotku našich andílků pro Stonožku.

Čertovský den 5. 12. 2016

V pondělí k nám již tradičně dorazili čerti s Mikulášem a andílky. Děti byly pochváleny, některé čerty pokárány a označeny.  Po nadílce jsme vyrazili na soutěže do tělocvičny. Také jsme stihli vymyslet krásné čertovské básničky, které visí před třídou na chodbě.

Vánoce

Před Vánocemi děti vyráběly voňavé dekorace z pomeranče a jablka. Poslední den školy se zúčastnily zpívání koled na schodech, zkoušely vánoční zvyky a nakonec proběhla nadílka.

Od listopadu do poloviny ledna jsme chodili bruslit, poslední hodinu proběhly závody. Díky tomu, že chodí děti bruslit už od 1. třídy, bruslí velmi dobře a všechny byly obdarované diplomem a malou dobrotou.

Při hodině pracovních činností jsme využili naše nové stavebnice Seva a zde jsou letošní výtvory.

Řemeslné dílny 23.1. 2017

V pondělí jsme se zúčastnili dílniček, které pořádá společnost Čmelák. Děti si vyzkoušely práci s ovčím rounem a včelím voskem. Všechny odcházely s vlastnoručně vyrobenými svíčkami a výtvory z vlny.

Plavání

Od února do poloviny dubna děti absolvovaly celkem 20 hodin výuky v plaveckém bazénu v Jičíně. Díky tomu nejsou v naší třídě neplavci, každý uplave alespoň 25 m. Poslední dvouhodinu proběhly závody na 25 m s umístěním:

chlapci: 1. Jáchym Hrdina, 2. Albert Lukavec, 3. Jan Hofman

dívky: 1. Evelína Pýchová, 2. Julie Pazderská, 3. Maruška Dědečková

celkově (i s 3. A): 1. Jáchym Hrdina, 2. Albert Lukavec a Míša Bobišová,   3.Evelína Pýchová

Den Země 25. 4. 2017

V úterý jsme v rámci Dne Země viděli program se psy, prošli 4 stanoviště na zámku a nakonec shlédli představení dravců. Počasí se naštěstí vydařilo, celý den se nám moc líbil.

Exkurze na LZS v Hradci Králové, 29. 5. 2017

V rámci návštěvy si děti měly možnost projít vrtulník, sanitku, byla jim předvedena veškerá technika a pomůcky používané při zásazích, vyzkoušely  si také oživování. Za tento nevšední zážitek  chceme poděkovat panu Jiřímu Hrdinovi, který nám tuto exkurzi zprostředkoval.

Výlet Ratibořice 7.6.2017

Ve středu  jsme vyrazili na výlet do Ratibořic. Navštívili jsme zámek s paní kněžnou, mlýn i Staré Bělidlo. Počasí se nám opět vydařilo.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.