Noc sokoloven  11.9.2015

V rámci akce Noc sokoloven jsme se s dětmi zúčastnili cvičení v sokolovně. Děti si vyzkoušely stěnu na lezení, proběhly překážkovou dráhu, soutěžily ve družstvech a také si prošli celou sokolovnu.

Podzimní tvoření v Oboře 2.11.2015

Vzhledem ke krásnému počasí jsme strávili výtvarnou výchovu v Oboře, kde děti ve skupinkách tvořily svá díla z přírodnin.

Evelínka s Julinkou postavily naši školu, Jáchym s Berťou mimoně, Klárka, Nikolka, Eliška Doležalová a Eliška Petráčková draka, Matěj s Kubou, Martinem a Míšou Fialou obrázek s lodí, Vojta s Kubou a Lukášem draka a Maruška s Nelou sluníčko.

Čertovský den 4. 12. 2015

V pátek 4. 12. nás navštívil Mikuláš se svou družinou, hodné děti pochválil a některé pokáral. Po nadílce jsme šli soutěžit do tělocvičen.

Vánoce - prosinec 2015

V prosinci jsme navštívili Ježíškovu vánoční poštu v knihovně, odkud jsme poslali svá přání Ježíškovi. Při hodině výtvarné výchovy jsme vyráběli svíčky ze včelího vosku za pomoci paní Pýchové. Poslední týden před Vánocemi nás čekalo mnoho akcí - kino, besídka i koncert sborů. V hodinách jsme pracovali ve čtveřicích s pracovními listy s vánoční tématikou.

Předání pololetního vysvědčení 28.1.2016

Preventivní program Hasík

Ve dnech 16. 2., 23. 2. a 16. 3. nás navštívili hasiči. Během dvou vyučovacích hodin jsme poznali vybavení hasičů, naučili se, jak se zachovat při požáru, volat tísňovou linku. Poslední hodinu jsme měli možnost prohlédnout si hasičská auta.

Masopustní bubnování v DDM 24. 2.

Velikonoce

21. 3. žluté pondělí

22. 3. zelené úterý

23. 3. červený čtvrtek

Zdobení kraslic voskem, vyrábění přáníček a naše krásné velikonoční kuře na tabuli.

 „Výprava za historií města“ 19., 26. a 27. 5.

Tento projekt pro nás připravila  paní Lenka Morávková. Během prvního dne jsme prošli Karlovské náměstí, navštívili muzeum a zámek, v druhém dopoledni následovala návštěva kostela, radnice, výrobny sucharů a zvonice. V pátek jsme si  prohlídli staré fotografie Lomnice nad Popelkou a splnili  kvíz. Chtěla bych tímto poděkovat panu Zdeňku Rajmovi, panu Kodejškovi a panu Martinu Pýchovi za spolupráci.
©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.