Den zdraví

20. září 2017 jsme navštívili akci DEN ZDRAVÍ na lomnickém zámku.
Děti si vyzkoušely spoustu zajímavých věcí. Například si zacvičily jógu, prošly bosonohou stezkou, prozkoumaly obsah lékárničky. Prohlédly si hasičský vůz, vozidlo záchranné služby, popovídaly si s policisty. Zjistily, kolik měří, váží a kdo chtěl, mohl si dát změřit i krevní tlak. Na závěr si zkusily vědomostní test mezi stromy. Náplň dopoledne se nám všem líbila. Děkujeme!

Lomnice - město sportu

27. září 2017 jsme se zúčastnili sportovního dne LOMNICE - MĚSTO SPORTU na lomnickém fotbalovém stadionu.
Děti měly možnost si vyzkoušet alespoň na chvíli několik z celkem 11 sportovních disciplín. Jednalo se o tchoukball, tenis, volejbal, lezení na umělé stěně, fotbal, běh, šachy, florbal, hokej a další. Například si proběhly překážkovou dráhu a nebo se seznámily s TJ Sokol. Počasí nám naštěstí přálo, a tak jsme si den krásně užili.

Podzim

3. října 2017 proběhl v naší třídě projektový den PODZIM.
Nejprve si děti poslechly zajímavou přednášku o houbách s ukázkami jedlých a nejedlých hub. Poté pracovaly s interaktivní tabulí a nakonec si uspořádaly výstavku podzimních plodů a přírodnin. Povídání o podzimu ale tímto dnem rozhodně neskončilo… Např. ve výtvarné výchově si později vytvořily svého Skřítka Podzimníčka z listů.

František Truhlář - muž tří tváří

8.11.2017 jsme navštívili na zámku výstavu o válečném pilotovi s názvem „František Truhlář - muž tří tváří“. Seznámili jsme se s jeho osudem i hrdinstvím za 2.světové války. Ve škole jsme si povídali o různých typech letadel, četli z knížky o letectví, nakreslili stíhací letoun a vyplnili pracovní list.

Duchové z popelnic

15.11.2017 proběhl v naší třídě projektový den o třídění odpadu „Duchové z popelnic“.
Děti třídily odpadky do zmenšených modelů popelnic, tvořily koláž z reklamních letáků a vyrobily si housenku z plata od vajíček. Během dne je doprovázel duch Plasťáček, Dopisníček, Nápojníček a další skřítci z popelnic.

Čertovský den

1.12.2017 proběhl na 1.stupni projekt ČERTOVSKÝ DEN.
Děti přišly v maskách čertů a andílků. Ráno před třídou zazvonil Mikuláš se svou družinou, prohlédl si naši třídu a pochválil hodné děti. Potom děti v tělocvičnách plnily různé pohybové disciplíny. Na závěr obdržely diplom za statečnost a aktivitu při plnění úkolů.  

Předvánoční čas

     Čekání na Vánoce dětem lépe ubíhalo při různých akcích školy. Například jsme vyráběli vánoční svícínky a dopisy pro Ježíška na charitativní akci Stonožka. Naučili jsme se základům první pomoci v programu První pomoc s medvědem. Navštívili jsme vánoční koncert pěveckých sborů ZŠ a kouzelnické představení Pavla Kožíška v divadle. Každý týden jsme chodili bruslit a poslední den před prázdninami proběhla ve třídě vánoční besídka s prohlídkou školní kopule.

Zimní sportovní den

     V pondělí 22.1.2018 jsme vyrazili na ježdíky na nedaleký zasněžený kopec. Počasí bylo opravdu mrazivé a sněhová nadílka bohatá. Děti si jízdu z kopce užily, ale zároveň se těšily do vyhřáté školy. Také jsme si v tento den povídali o zimním sportovním vybavení a bezpečnosti při zimních sportech.

Únor, březen - měsíce olympiády, karnevalu a Velikonoc

     Zúčastnili jsme se vzdělávacího programu Zdravá pětka o zdravé stravě a Semínkování v DDM. Zabývali jsme se zimní olympiádou. Proběhl karnevalový den v tělocvičně. Vyzkoušeli jsme si kreslit ptačími pery, seli jsme semínka a zpestřili si pašijový týden výraznými barvami. Na Den učitelů k nám do třídy zavítali deváťáci, aby si vyzkoušeli učit prvňáčky. Také proběhla recitační soutěž, ve které byla nejúspěšnější Adélka Turková. Získala 3.místo mezi 1.ročníky.

Den Země

     25. 4. 2018 jsme se zúčastnili projektu DEN ZEMĚ. V DDM Sluníčko jsme si vyzkoušeli pokusy s vodou a ohněm, měřili jsme PH, obdivovali jsme vycvičené pejsky a pozorovali včely a akvarijní rybky. Na zámku nás čekalo třídění odpadů, seli jsme hrách, poznávali stopy zvířat, tvořili obrázky z přírodnin a setkali jsme se s Krtečkem v nadživotní velikosti. Na závěr dne jsme ještě trochu vyčistili park před školou od odpadků a slíbili si, že my je budeme vyhazovat vždy do koše a ne do přírody.

Čarodějnice

     27.4.2018 nás ve škole čekal ČARODĚJNICKÝ DEN. V převleku čarodějnic a čarodějů plnily děti čarodějné úkoly ze všech vyučovacích předmětů. Vyráběly loutky z vlny a při vycházce poznávaly a sbíraly léčivé byliny.

Výlet na Humprecht

     Ve středu 23.5.2018 jsme společně s 1.A a 1.B vyrazili vlakem do Sobotky. Tam nás čekal mírný výstup na Humprecht, kde jsme si poslechli zajímavosti o tomto krásném zámku a prohlédli si jeho okolí. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v cukrárně a dětském koutku. Výlet se nám všem velmi líbil.

Pasování na čtenáře

Dne 11.6. 2018 se konalo v naší třídě vystoupení žáků pro rodiče a prarodiče. Děti zpívaly, recitovaly, četly pohádky, hrály na hudební nástroje a na závěr je čekalo překvapení. Navštívil nás král Ota I., který děti po celý rok provázel Slabikářem na cestě do Království čtenářů a dnes je pasoval na čtenáře.

Chovatelský den - Syřenov

     22.6.2018 jsme navštívili chovatelský den v Syřenově. Prohlédli jsme si hospodářská zvířata i zemědělskou techniku a při plnění úkolů jsme se naučili něco o zpracování mléka a medu, či jsme například rozlišovali druhy rostlin. Celý den před výletem jsme se ve škole také věnovali zvířátkům a každý z nás představil spolužákům svého domácího mazlíčka.

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.