Den zdraví

 Dne 20.9. se děti zúčastnily "Dne zdraví". Celý den jsme si se žáky povídali, co všechno je vhodné dělat pro to, abychom byli zdraví a vyvarovali se nejen nemocem, ale i úrazům. Na Zámku si pro nás připravili osm stanovišť, kde děti získaly spoustu informací k danému tématu. Ve škole jsme tento projektový den zakončili vyplněním pracovního listu.

Lomnice město sportu

  Dne 27.10. jsme se zúčastnili akce "Lomnice město sportu", kdy na fotbalovém stadionu a jeho přilehlých plochách představily svou činnost lomnické oddíly a kluby. Děti si mohly zábavnou formou vyzkoušet různé sportovní disciplíny a pohybové aktivity.

Podzim

  V úterý 3.10. proběhl v naší třídě projektový den "PODZIM". Celý den jsme si povídali o podzimu, měli jsme přednášku o houbách, doplňovali jsme podzimní pracovní listy, řešili různé doplňovačky a kvízy. Na závěr dne jsme si z přinesených přírodnin vytvořili podzimního skřítka.

Halloween

Duchové z popelnic

  Ve středu 15.listopadu jsme si s dětmi hravou formou povídali o potřebě třídit odpad. Poznávali barvy kontejnerů a vysvětlovali si, co do kterého kontejneru správně patří. Z tříděného odpadu jsme si vyrobili tučňáka a každý si vystřihl svého ducha.

Čertovský den

  V pátek 1.prosince proběhl na 1.stupni čertovský den. Ráno přišla do každé třídy mikulášská družina, děti pochválila za jejich práci ve škole a odměnila je malou sladkostí.

  Ve třídě jsme pak plnili čertovské úkoly v prvouce, českém jazyce i matematice, šli jsme plnit čertovské úkoly i do tělocvičen školy.

  I když některé děti byly trochu vystrašené, určitě si tento projektový den užily!

První pomoc s medvědem

  V pátek 8.prosince nás navštívil pan Buchtela ze záchranné služby v Turnově. Seznámil děti se základními pravidly první pomoci, připomenuli jsme si důležitá telefonní čísla a ukázali jsme si správné telefonování na linku záchranky.

  Všechny informace, které se děti během jedné vyučovací hodiny dozvěděly, byly důležité a budeme si je určitě připomínat častěji!

Nocování ve škole

  V předvánočním období jsme si s dětmi udělali malé vánoční posezení spojené s prvním přespáním ve škole. Děti si na tento den připravily dáreček pro jednoho spolužáka, který si pak postupně vylosovaly. Povídali jsme si o Vánočních zvycích, tradicích, zpívali koledy. Nejvíc se samozřejmě děti těšily na dárky. Večer jsme si všichni užili a dohodli jsme se, že si nocování ve škole určitě někdy zopakujeme.

Zimní sportovní den

  V pondělí 22.ledna jsme využili příznivých sněhových podmínek a vyrazili jsme s dětmi užít si sněhové nadílky. V mrazivém ránu jsme si nejprve popovídali o zimních sportech, o bezpečnosti, kterou je nutné vždy dodržovat. Teprve pak jsme vyrazili na kopec, jezdili jsme na ježdících, stavěli jsme domečky...

  Po návratu do školy jsme si vyplnili jednoduchý kvíz a vyluštili pár rébusů. Celý den si děti určitě užily a vůbec jim nevadilo, že tentokrát se musely obejít bez učenísmiley

Pololetní vysvědčení

Ve středu 31.1.2018 dostaly děti svá první vysvědčení!

Ať se Vám takto daří co nejdéle! Gratuluji!!!

Zdravá pětka

  V pondělí 5.2.2018 proběhl v naší třídě projekt "Zdravá pětka". Děti si v průběhu dvou vyučujících hodin povídaly jak a co správně jíst. Povídaly si o tom, čeho by si měly u potravin všímat a jaká další pravidla by měly u stravy dodržovat.

  Po absolovování tohoto projektu obdržely děti vysvědčení a na rozdíl od minulého týdne, tentokrát dostaly samé pětky.

Karneval

   V pátek před jarními prázdninami jsme celý den věnovali karnevalovému "dovádění". Skládali jsme papírového klauna, počítali jsme maškarní matematiku.

  Dopoledne jsme uzavřeli tancem a "řáděním" ve školní tělocvičně.

Recitace

   21.února se v naší třídě uskutečnilo třídní kolo v recitaci. Děti zarecitovaly básně, které jim pomohli vybrat rodiče a třídní porota rozhodla o postupujících do ročníkového kola.

  Souboj nejlepších recitátorů z 1.tříd proběhl 14.3.. Vítězem byl zvolen náš Kryštof Lukavec!

Gratulujeme!

Práce se stavebnicí

  V hodinách pracovních činností pracujeme i se stavebnicemi, což děti velmi baví.

Semínkování

Velikonoce

Den Země

   Dne 25.4. jsme slavili Den Země. Děti v SVČ Sluníčko a v prostorách Lomnického zámku si prošly řadou stanovišť, které jim měly ukázat krásu naší planety, potřebu se o ni starat a také si ji chránit.

  Nejprve se jim představili cvičení psi, pak získali řadu informací o včelách a akvarijních rybkách a návštěvu SVČ Sluníčko jsme zakončili pokusy s vodou a o vodě. Na zámku pak program pokračoval. Venku si děti zasadily do kelímku hrášek, zábavnou formou si povídaly o třídění odpadů a na konec jsme se přesunuli na vyrábění z přírodnin.

  Celý program jsme zakončili úklidem školního hřiště. Na hřišti jsme byli již několikátá úklidová skupina, přesto jsme nasbírali půl pytle odpadků.  Dětem se Den Země moc líbil, počasí nám přálo, teď už jen doufat, že si děti z prožitého dne něco zapamatují a budou se o svou Zemi starat, v rámci svých možností!

Náš výlet na hrad Humprecht

  Dne 23.5.jsme se vydali vlakem na hrad Humprecht. 

  Pro některé děti byla cesta vlakem novinkou. Prohlídka hradu i náměstí Sobotky s cukrárnou se dětem moc líbily. Bouřka, která se dopoledne přehnala nad Lomnicí se Sobotce vyhnula, tak můžeme napsat, že celý výlet se skvěle vydařil!

Pasování na čtenáře

   V pondělí 11.6. nás navštívil král Ota První a všechny děti pasoval na čtenáře. Děti také obdržely pamětní list, který jim předala paní ředitelka Alena Ženatá.

  Poslední hodinu jsme ještě navštívili městskou knihovnu, kde se Babča Alča před zraky dětí změnila na paní knihovnici a dětem předala knížku pro prvňáčky.

Teď už jen dětem popřát, aby se jim čtení dařilo a líbilo, aby si ke knížkám našly svou cestu!

Návštěva ZOO v Praze

Dne 12.6.2018 jsme navštívili ZOO v Praze. Díky adopci trnuchy Castexovy jsme získali volné vstupenky do pražské zoo, které jsme rádi využili.

Projít celou ZOO nebylo v našich silách, ale děti i tak viděly spoustu krásných a zajímavých živočichů, svezly se vláčkem a úžasné bylo i vystoupení cvičených lachtanů.

Následující den jsme se věnovali povídání o důležitosti existence zoologických zahrad. Počítali jsme s cizokrajnými živočichy a malou zoologickou zahradu jsme si i ve skupinách vytvořili.

Celá přírodovědná exkurze se vydařila a děti si určitě přivezly spostu poznatků a zážitků!©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.