Den zdraví v Lomnici nad Popelkou

Tato akce se odehrávala na zámku, v celých jeho prostorách i na nádvoří.

Děti se seznámily s prací záchranářů, policistů i hasičů a mohly si prohlédnout jejich vozy. Získaly také informace o zdravém zdravotním stylu (např. cvičení jógy nebo vliv přírody na zdraví) a také o svém tělesném zdraví (měření krevního tlaku, vážení a měření délky a výpočet BM indexu).

Lomnice nad Popelkou - město sportu

27. 9. jsme se za krásného podzimního počasí vypravili na letní stadion, kde byly pro děti připraveny ukázky sportů, které mají v našem městě své zastoupení - ať je to tradiční fotbal nebo hokej, známé lyžování, populární florbal nebo nový tchoukball. Z fotek je vidět, že si děti sportování užily a možná že se rozhodnou stát se v některém z těchto sportů mistry světa nebo olympijskými vítězi. Kdo ví :-)...

projekt Podzim

Celodenní projekt Podzim zahájila přednáška p. Čapkové z mykologického kroužku. Děti si vyslechly pravidla sběru hub i zajímavosti o jejich výskytu a vlastnostech. Všechny houby p. Čapková nasbírala a dětem přinesla ukázat. Potom jsme s podzimním nádechem počítali a skládali písmenka. Také si chlapci a děvčata postavili společně obrázek z kaštanů. Zatímco chlapci si stavění užívali, děvčatům dalo práci se společně domluvit a spolupracovat wink. Nakonec každý vyrobil svého malého šnečka s kaštanovou ulitou. 

Teď už si jen přát, aby nám podzim ukazoval jen ty svoje příjemnější stránky a netrápil nás plískanicemi cheeky.

Halloween

Halloweenských masek se sešlo v naší třídě i v celé škole opravdu hodně. Po průvodu masek po škole jsme se všichni společně vyfotografovali v tělocvičně.

Čertovský den

1. prosince, o něco dříve než by měli, přišli k nám do třídy čerti i s Mikulášem a anděly!!! Protože ale všechny děti v naší třídě nezlobí a pěkně se učí, dostaly od andílků zlatý dukátek. Potom nás čekalo čertovské sportování v naší hale.

Vánoční besídka

Poslední školní den před Vánoci jsme měli malou společnou besídku s nadílkou. Nejdříve si děti připravily program pro ostatní spolužáky, potom jsme ochutnali cukroví od maminek a nakonec přišla na řadu nadílka dárečků.

Zimní sportovní den

22. ledna nás bezva zimní počasí pozvalo ke sportování na kopci. Ráno jsme si vyplnili sportovní kvíz a taky jsme si řekli, jak nepřijít k úrazu. Na kopci nás bylo více (i s 1. B a 1. C), boby i lopaty svištěly pěkně dolů. Po návratu do školy jsme se usušili a děti dostaly na vybarvení diplom jako vzpomínku na dnešní den.

Karnevalový den

Před jarními prázdninami jsme si užili karnevalový rej masek. Taky jsme plnili karnevalové úkoly a pracovní listy. 

Semínkování

16. března jsme měli v SVČ Sluníčko ekologický program o semínkách všeho druhu. Zjistili jsme kolik semínek se používá při vaření, vyrobili jsme si panáčka se semínky a taky se dozvěděli o tom jak semínko vypadá a co a jak z něj může vyrůst.

Den Země

Celosvětový Den Země jsme oslavili i my - ve Sluníčku jsme se byli podívat na starší spolužáky včelaře, akvaristy a zkusili jsme si i jednoduché pokusy. Venku na nás čekali 2 psí kamarádi, kteří nás zaujali svými nacvičenými kousky.

Na zámku jsme soutěžili ve znalostech o třídění odpadu a také jsme se přiučili lesnímu tajemství. Zámecké nádvoří bylo plné zábavy a všemu vévodil krteček, který se s námi i vyfotil.

Čarodějnický den

Sice je datum odletu všech pravých čarodějnic až 30. dubna, ale my jsme trénovali už 27. dubna. Kromě čarodějnických pracovních listů jsme i čarovali s ohněm a vyrobili si pravou škaredou čarodějnici.

 Výlet na zámek Humprecht 

Na Humprecht jsme se vypravili mašinkou 23. května. Ráno jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží a vyjeli do Sobotky. Od vlaku jsme pak společně s 1. B a 1. C vystoupali na kopec. Tady byl čas na svačinku a po ní na prohlídku zámku. Paní průvodkyně nás pochválila za to, kolik máme o zámku znalostí. Po prohlídce jsme nakoupili pohledy a vyrazili do městečka na zmrzlinu. Když jsme pak dorazili zpět do Lomnice, dozvěděli jsme se, že tu byla průtrž mračen - my jsme však v Sobotce pláštenky nepotřebovali :-).©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena.