Vítejte na stránkách

ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou

 

INFORMACE K PLOŠNÉMU TESTOVÁNÍ OD 3. LEDNA 2022

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví bude pokračovat plošné testování žáků neinvazivními antigenními testy od 3. 1. 2022

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni;
  • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu;
  • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci;
  • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.);
  • v případě, že nebude žák přítomen v čase nebo v termínu testování, provede si test bezprostředně po svém příchodu do školy pod dohledem pověřené osoby;
  • testy probíhají samoodběrem (stěr z nosu), u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu;
  • v případě výskytu pozitivního výsledku testu bude škola postupovat podle stanovených pravidel;
  • v ranní družině se žáci netestují;
  • pro žáky 1. – 3. ročníku je možná pomoc (asistence) třetí osoby - v případě potřeby asistence budou rodiče informovat třídního učitele (vzhledem k doporučení omezení cizích osob ve škole proběhne testování s asistencí v jiných prostorách);
  • škola umožňuje i testování doneseným testem, musí jít o test uvedený na seznamu testů, pro které Ministerstvo zdravotnictví udělilo výjimku použití pro laické testování, žák by měl být schopen udělat test sám – o této skutečnosti je též potřebné informovat třídního učitele nebo vedení školy.

Informace pro školy a rodiče žáků k testování od 3.1.2022 - viz. soubory ke stažení (dole na této stránce).

Informace k testování jsou na: https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

 V Lomnici nad Popelkou 29. 12. 2021                                                        Vedení školy           


Informace k opatřením souvisejících s onemocněním covid-19

Pravidla pro chod školy vycházejí z opatření Ministerstva zdravotnictví z 20. 8. 2021, doporučení Ministerstva zdravotnictví a souboru doporučení pro školy ve školním roce 2021/22 (manuál) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Nadále platí:  

-        dodržování přísných hygienických pravidel -  osobní a provozní hygiena, mytí a dezinfikování rukou, zásady respirační hygieny a omezení sociálních kontaktů;

-        pravidelné větrání;

-        omezení vstupu cizích osob – pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě;

-        zdůrazňování všech hygienických zásad (žákům, zaměstnancům);

-        do školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění.

Opatření k ochraně zdraví

Ochrana dýchacích cest

Všichni žáci a zaměstnanci školy musí mít nasazenou ochranu nosu a úst ve společných prostorách školy.    

Zákonný zástupce odmítne testování i nošení ochranného prostředku u svého dítěte

     Škola nemůže umožnit žákovi přítomnost na vzdělávání. Zákonný zástupce omluví žáka dle pravidel školního řádu. V tomto případě škola nezajišťuje distanční výuku, zákonný zástupce komunikuje se školou o doplňování učiva, úkolech apod. Předpokládáme, že je v zájmu rodičů, aby jejich dítě bylo od začátku školního roku součástí třídního kolektivu a účastnilo se výuky.

Vedení školy


Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková                                  organizace

IČO: 00854751             IZO: 102 442 894             č.účtu: 4436581/0100

Sídlo školy: Školní náměstí 1000

                    Lomnice nad Popelkou

Tel.: kancelář školy  481 671 118

                                702 031 659

Další informace ke koranaviru

Novinky

DatumNovinky
1. 9. 2021Soubory ke stažení
1. 9. 2021Hlavní termíny školního roku

©2016 - Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou. Všechna práva vyhrazena. | Zásady cookies